poniedziałek, 7 stycznia 2013

staż i prace interwencyjne ... co pisać w CV

Osoby przygotowując swoje CV piszą następująco:


1. 2006-2007 pracownik biurowy Firma UDUŚ - w ramach stażu organizowanego przez PUP Kozie Wólki

lub tak

2. 2006-2008 pracownik biurowy Firma UDUŚ - w ramach prac interwencyjnych organizowanych przez PUP Kozie Wólki

jakkolwiek, przykład pierwszy to forma prawidłowa - należy w tym wypadku podać informację, że pracownik pracował w ramach stażu 
to 
przykład drugi, mimo, że jest to forma również poprawna i zgodna z prawdą - to wcale nie musimy podawać w CV informacji o tzw. pracach interwencyjnych

Dlaczego? 

Pomijając fakt, że obie formy wsparcia są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Pracy (tzn. NIE URZĄD PRACY je tak naprawdę finansuje tylko podatnicy - czyli wszyscy pracujący, czyli my, obywatele) to nie chodzi w tym wypadku o to, od kogo dostawaliśmy wypłatę (stażysta dostaje stypendium - przypominam), tylko o odpowiedzialność pracownika podczas wykonywania pracy u pracodawcy.

Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych - podpisuje taką samą umowę o pracę jak inny pracownik i ponosi odpowiedzialność za swoje "czyny".
W przeciwieństwie do osoby wykonującej czynności pracownicze w ramach stażu. Stażysta, umowy o pracę nie podpisuje i generalnie nie ponosi odpowiedzialności za swoje pracownicze "czyny". Taka osoba ma opiekuna stażu i powinna pracować pod nadzorem. Istotą tej formy pomocy jest to, by się czegoś nauczyć - (to właśnie miał ustawodawca na myśli). Oczywiście nie jest to miejsce, ani czas na to by dywagować, jaką pracę wykonują stażyści, czy są wykorzystywani przez pracodawców, lub odwrotnie.

Reasumując, istotną dla pracodawcy jest informacja, że pracowaliśmy w ramach stażu organizowanego przez PUP, ale już mniej istotne jest to czy pracowaliśmy w ramach prac interwencyjnych czy nie. Choć oczywiście taką informację podać można.
czasami pracodawca nie ma oczywiście bladego pojęcia, co to są te prace interwencyjne, więc jak już piszemy, że byliśmy zatrudnieni w takiej formie - dobrze byłoby wiedzieć, czym te prace są - ponieważ rekrutujący takie pytanie może nam zadać.
o stażu pisałam również tutaj i tutaj