poniedziałek, 16 lipca 2012

Staż, muszę go odrobić .... (!?)

W swojej pracy zawodowej wiele razy spotkałam się ze stwierdzeniem uczniów kończących szkołę średnią, czy studentów kończących studia następujące stwierdzenie:
Muszę odrobić staż ... 
Na moje pytanie, jaki staż muszą odrobić niestety nie wiedzieli, jedni mówili coś o Urzędzie Pracy, inni o pracodawcy, że ów pyta czy staż mają odrobiony...Generalnie, sami nie wiedzą o szo cho...

Informuję zatem wszem i wobec, staż pracy, a staż na który zostajemy kierowani z PUP to dwie różne sprawy. Staż pracy nabywa się poprzez doświadczenie zawodowe i lecące latka pracy... natomiast staż na który jesteśmy kierowani, za swoją zgodą przez PUP do pracodawcy, polega na czymś innym.
Wynika on z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i NIE MUSIMY GO "ODRABIAĆ" (pomijam oczywiście zawody, gdzie staż należy "odrobić" np. pielęgniarka, lekarz itp.)

ps. zagadką pozostanie skąd pomysł o "odrabianiu stażu" :)