poniedziałek, 31 grudnia 2012

nowe ... stare profesje, czym się je je?

źródło zdjęcia 
W dzisiejszych czasach jak grzyby po deszczu powstają profesje, których nazw często nie potrafimy wymówić, nie wspominając już o tym, że nie mamy bladego pojęcia czym osoba wykonująca dany zawód może się zajmować. Inną rzeczą jest to, że zmienia się nazewnictwo. Z prostego dobrze nam znanego, zaczyna być dziwnie i strasznie z angielska. Przykład? Znany nam dawno fryzjer często nie jest już fryzjerem tylko stylistą. Czasem nawet Hair (Hajr) Stylistą, a szkoda. 


fundraiser  – osoba specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy lub darowizn na cele społeczne, np. dla organizacji pozarządowych, naukowych, sportowych, innych. Szkolenie z fundraisingu odbyć można, ale nie jest to regulowany zawód, więc jeśli tylko jesteśmy dobrzy w poszukiwaniu funduszy i mamy doświadczenie w tym zakresie - pracować w charakterze fundraisera możemy - o ile nas pracodawca na takie stanowisko przyjmie. Jest to stosunkowy młody - stary zawód. Gąszcz przepisów prawnych, zawiłości organizacyjne zmuszają do zawężania stanowisk pracy i generują ich ścisłą specjalizację.

streetworker to specyficzna metoda pracy mająca na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Streetwork jest formą pracy socjalnej polegającą na pracy z podopiecznymi w ich "naturalnym" środowisku. W Polsce streetworkerzy pracują w środowiskach narkomanów, prostytutek, osób bezdomnych, a także na ulicach z dziećmi - organizacji praktykującą tę metodę pracy jest jednak niewiele. Metoda ta jest innowacyjna, ponieważ w porównaniu z innymi charakteryzuje się ideą bezpośredniego docierania do grup docelowych. Streetworkerzy nawiązują kontakt z podopiecznymi w ich własnym środowisku.Najważniejszym zadaniem streetworkera, bez względu na to w jakim środowisku pracuje, są działania prowadzące do zmiany dotychczasowego trybu życia podopiecznego.

aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Zawód aktuariusza związany jest z branżą ubezpieczeń, planów emerytalnych itd.W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych): wykształcenie wyższe, poświadczenie niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu oraz udokumentowany dwuletni staż zawodowy pod kierunkiem aktuariusza z uprawnieniami.

farmoekonomista to ktoś, kto liczy, jak się opłaca leczyć. Np. oblicza cenę leku, a jego skuteczność. Bo zdarza się, że lek dużo droższy szybciej przywraca chorego do zdrowia, ale bywa również i odwrotnie. Niekoniecznie trzeba być lekarzem, by wykonywać ten zawód.

groomer czyli fryzjer dla zwierząt. Najczęściej używane w stosunku do psich i kocich stylistów. W ostatnich czasach można uczestniczyć w szkoleniach dotyczących pielęgnacji zwierząt. Absolwenci szkoleń (i nie tylko) najczęściej otwierają własne salony piękności dla zwierząt.

greenkeeper to ekspert od tworzenia i pielęgnacji specjalnych powierzchni trawiastych takich jak pola golfowe i obiekty sportowe oraz inne zielone, trawiaste i nie tylko powierzchnie

teletutor - uczenie się przed telewizorem czy przed monitorem komputera w chwili obecnej staje się coraz bardziej popularne. Nad przygotowaniem programu pracuje cały sztab ludzi jest również i wykładowca czyli teletutor. Teleedukator - specjalista zajmujący się kształceniem na odległość (w formach szkolnych i pozaszkolnych). Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno metodą synchroniczną (bezpośredni kontakt z uczącym się za pomocą łączy informatycznych) jak i asynchroniczną (wymiana materiałów edukacyjnych bez kontaktu w czasie rzeczywistym).

pompista czyli technolog kardiochirurgiczny. Współpracuje z kardiologiem i anestezjologiem podtrzymując krążenie pozaustrojowe podczas operacji na otwartym sercu. Do wykonywania tego zawodu należy wystarczy wyższe wykształcenie pielęgniarskie (lub lekarskie) i udokumentowane specjalistyczne przeszkolenie.

antyhaker ekspert ds. bezpieczeństwa w sieci. W wielu innych państwach wykłada się ogromne środki finansowe na proces doinformowania kadr kierowniczych oraz pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa sieci. Mamy natomiast security IT, informatyków śledczych czy też - jak sami siebie czasem określają - antyhakerów. Zatrudniani przez różne firmy i instytucje rządowe, stoją na straży podlegającego im odcinka internetowego frontu. Spora część pracy polega na analizie wyników, odpowiednim odpytywaniu specjalistycznego oprogramowania oraz składaniu w całość fragmentów informacji.  Najwięcej tego typu ludzi szukają organizacje, w których istnieje największa świadomość zagrożeń związanych z rozwojem technologii informatycznych, oraz takie, które przechowują ważne dane lub obracają dużymi pieniędzmi. Zatrudnienie można znaleźć w korporacjach z sektora bankowego i finansowo-ubezpieczeniowego, różnego rodzaju instytucjach

coach (osobisty trener) – osoba, która pomaga klientowi odkryć właściwą drogę do celu używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Zawód coacha nie jest uregulowany prawnie w Polsce. Do wykonywania zawodu coacha nie potrzeba mieć żadnych dokumentów uprawniających.

corporate design(er) – zajmuje się projektowaniem i realizacją wizerunku organizacji. Tożsamość firmy to zestaw cech, pozwalający wyróżnić firmę z otoczenia, uczynić ją łatwą do rozpoznania. Istotę tożsamości firmy stanowi jej osobowość, czyli ujednolicone wzorce postępowania i wzorce komunikacyjne. Składają się na nią: styl zarządzania, strategia, historia, filozofia, kultura, reputacja, zachowania pracowników. Aktualnie tożsamość rozumiana jest jako sposób, w jaki firma manifestuje swoją filozofię wobec otoczenia poprzez komunikację i zachowanie, a identyfikacja wizualna, stanowiąca jej element, określana jest terminem; tożsamość wizualna (corporate design). Projektowanie identyfikacji wizualnej polega na opracowaniu spójnego systemu elementów wizualnych, opartego na jednolitym kodzie kolorystycznym i graficznym, to kreacja komunikatu wizualnego - od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w nowoczesnych programach komputerowych wraz z przygotowaniem i przetwarzaniem wszelkich materiałów do druku. To specjalista zajmujący się tworzeniem projektów graficznych i wizualizacji multimedialnych.

bloger jednym z pierwszych blogerów (modowych) (fashion blog) był pochodzący z Filipin Bryan Grey-Yambao. W chwili obecnej blogów jest mnóstwo. Samo pisanie bloga jest rzeczą w zasadzie tanią. Zarabiać można np. reklamach. Ale, aby uniknąć grafomańskich treści dobrze byłoby być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Tudzież mieć pomysł, talent lub wiedzę w jakimś temacie.

technik elektro-radiolog pracuje w pracowniach rentgeno- i radiodiagnostycznych, tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG, EEG i in. Powinien posiadać podstawy wiedzy medycznej, sprawność manualną (obsługuje precyzyjną aparaturę) i podzielną uwagę. Technikiem elektrokardiologiem nie może zostać osoba, która cierpi na choroby krwi, alergie skóry na odczynniki fotograficzne, gruźlicę czy - ma obniżoną odporność układu immunologicznego. Można kształcić się w tym zakresie - np. ukończyć studia wyższe na UJ.