sobota, 29 grudnia 2012

jak kierować własnym szefem - lizusostwo, czy droga do awansu

Każdy stawia swój interes na pierwszym miejscu. Zasada fundamentalna jest taka, że łatwiej otrzymasz to, czego chcesz, jeśli dasz innym to, czego oni chcą. Jeśli chcesz grać z najlepszymi w firmie, dobrze byłoby nauczyć się jak kierować własnym szefem. 
Wypróbowane sposoby są następujące i już nie wnikam czy to du...lizostwo czy coś innego :)

Po pierwsze na bieżąco informuj szefa o swoich sukcesach: Dzięki ostatniej wyprzedaży uzyskałem wynik przekraczający przeciętny poziom.
Po drugie popieraj szefa na naradach: Pani Y ma rację. Musimy się zastanowić, jak to wpłynie na naszych pracowników
Po trzecie wychwalaj szefa w obecności tych, którzy mogą mu przekazać Twoje słowa. 
Po czwarte z szacunkiem cytuj swojego szefa. 

Ale i tak najważniejsza jest znajomość z szefem szefa. Musisz zatem być widoczny. 
Aby zebrać jak najwięcej pochwał dla siebie czy dla swoich podwładnych, musisz postarać się o to, by wszyscy zauważyli wasz sukces. Aby mieć pewność, że pochwała zostanie na pewno udzielona:
Należy reklamować swój sukces. Regularnie wysyłaj informacje o wszystkich ukończonych zadaniach do swojego przełożonego i rozpowszechniaj listy pochwalne, jakie zbierzesz ty lub ktoś z twojego działu. 
Należy wykorzystywać znajomości. Zadzwoń do przyjaciół z innego działu i wspominaj o sukcesie. Należy również podkreślać osiągnięcia swoich pracowników, bo inaczej można wyjść na chwalipiętę. 
Należy grać na skojarzeniach. Wchodzić i wychodzić z osobami, które mają coś do powiedzenia w firmie. Na zebraniach siedzieć jak najbliżej ścisłego kierownictwa firmy. Na listach podpisywać się obok nazwisk szefów - wówczas Twoje nazwisko będzie szybciej zapamiętane. 

Cokolwiek byśmy nie robili wcześniej czy później można stanąć na drodze cudzych aspiracji. Co mądrzejsi zabezpieczają siebie i swoich pracowników przed taką ewentualnością. 
Należy dokumentować swoje ruchy, przechowywać wszystkie dokumenty świadczące o pracy twojego działu. Sposób dokumentowania może się różnić - ale tak czy siak, są to najczęściej: prośby o potwierdzenie, raporty z działań, projekty z harmonogramami, korespondencja, notatki - np. służbowe.