sobota, 12 maja 2012

Brak doświadczenia zawodowego ... ratunku!

Naturalnym jest, że osoby kończące szkoły czy to wyższe czy zawodowe, nie mają doświadczenia zawodowego, bo niby jak mieliby je zdobyć?


Pracodawcy w ogłoszeniach o pracę życzą sobie by osoba była "młoda, dynamiczna z doświadczeniem" (czasem takie formułki pracodawca pisze standardowo). Młodzi, z racji wieku jesteśmy, dynamiczni możemy być, tylko właśnie... skąd wziąć doświadczenie skoro nigdy nie pracowaliśmy???

Jest kilka sposobów by zacząć ...
1. Staż z urzędu pracy .... ale nie zawsze (o stażach można się dowiedzieć w powiatowym Urzędzie Pracy - jak to działa, za jakie pieniądze itd)
2. Poszukajmy wokół siebie, organizacji, stowarzyszeń, towarzystw gdzie moglibyśmy pomóc.
3. Można spróbować porozmawiać z kierownikiem/dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej (np. jeśli szukamy doświadczenia zawodowego w charakterze opiekunki osób starszych), być może dyrektor takiego ośrodka skieruje nas z pracownikiem socjalnym do swoich starszych podopiecznych.
4. Jeśli jesteśmy nadal uczniami zainicjujmy koło wolontariatu, lub zapiszmy się do już istniejącego

Oczywiście jeśli już wykonaliśmy swoją powinność, pomogliśmy stowarzyszeniu, towarzystwu i innym instytucjom KONIECZNIE poprośmy o podziękowania/ referencje.
Prośmy mądrze, pamiętajmy również o tym, że referencje wydaje się zazwyczaj pracownikowi. Zatem, jeśli w sposób - nieformalny (bez umowy) pomagaliśmy danej organizacji właściciel/dyrektor może niechętnie wydać tzw. referencje, ale podziękowania w jakiejś prostej formie jak najbardziej. 
Dobra rada to taka, by samemu przygotować takie podziękowania i poprosić o ich podpisanie. Będziemy mieć wówczas pewność, że je otrzymamy w miarę szybko. 
Poniżej, przykład podziękowań:  

Takie podziękowania wbrew pozorom mogą naprawdę pomóc w uzyskaniu pracy. Pierwsza rzecz - rubryka "Doświadczenie zawodowe" będzie zapełniona. Po drugie, bardzo mile widziane są inicjatywy podejmowane przez potencjalnych pracowników - np. pomoc w opiece, (bardzo dobrze to o nas świadczy). Kolejna rzecz - na rozmowie kwalifikacyjnej będziemy mieli o czym rozmawiać. Zwiększymy również swoją atrakcyjność i pewność siebie. Jest też oczywiście rzecz najważniejsza, podejmując tego typu przedsięwzięcia nabywamy umiejętności zawodowych, poznajemy charakter pracy, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy faktycznie praca tego typu jest dla mnie faktycznie najlepsza. Być może szukamy czegoś innego?

Dziś polecenia udziela się przede wszystkim drogą elektroniczną, jednak da się zauważyć powrót do sporządzania listów rekomendacyjnych, które są mile widziane. 
Stosuje się dwa rodzaje rekomendacji: rekomendację prostą i rekomendację kwalifikowaną. Rekomendacja prosta ma charakter grzecznościowy, dotyczy obszarów, w których nie ponosi się ryzyka: polecenia hotelu, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, ofert specjalnych – ogranicza się do rzeczy lub instytucji i sprawdza się w niezobowiązujących rozmowach. Nadaje się do wstępnego utrwalenia nowego kontaktu, a ryzyko, że zaszkodzi wizerunkowi tego kto rekomenduje, jest niewielkie.
Rekomendacja kwalifikowana dotyczy obszarów, w których podejmuje się wysokie ryzyko – to przede wszystkim polecenia osób. Ryzyko zburzenia dobrego wizerunku zarówno osoby rekomendowanej jak i rekomendującej jest wówczas średnie lub wysokie.

Dlatego, prośmy o rekomendacje !!!! .....