poniedziałek, 19 listopada 2012

metody i techniki rekrutacyjne ... Assessment Centre

źródło

Podczas procesu rekrutacji stosowane są różne metody i techniki rekrutacji pracowników. Mają one za zadanie jak najlepiej poznać kandydata i sprawdzenie jego predyspozycji do pracy na danym, rekrutowanym stanowisku. Dobór metod zależy od charakteru pracy, wielkości firmy, albo od liczy kandydatów. 
Doskonale znane są poniższe metody:


analiza dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) - zazwyczaj to wstępny etap rekrutacji,   kolejny etap to zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych osób.

rozmowa kwalifikacyjna - stanowi najważniejszy element procedury. Padają różne pytania ważne lub mniej ważne. Raczej większość osób była uczestnikami takiej rozmowy, więc z grubsza wiadomo, czego się spodziewać. 

testy kwalifikacyjne - celem testów jest zastosowanie obiektywnego pomiaru zdolności, umiejętności lub cech kandydatów, które są przydatne do wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Najczęściej wykorzystywanymi psychologicznymi testami kwalifikacyjnymi są: 
- testy zainteresowań (badają indywidualne zainteresowania, preferencje, skłonność wyboru określonych typów zajęć)
testy uzdolnień (określenie predyspozycji kandydata do wykonywania konkretnych zadań)
- testy osobowości (skupiające się na cechach osobowości i zachowaniach)
testy na inteligencję (badające różne obszary np. zdolność logicznego myślenia, umiejętność posługiwania się liczbami itd)
oraz testy wiedzy (np. znajomość ustaw, badające wiedzę w danym zakresie)

mniej znaną metodą jest tzw.:

Assessment Centre, czyli centrum oceny -
Metoda polegająca na równoczesnej ocenie kilku kandydatów w tym samym miejscu poprzez dokonanie analizy zachowań i umiejętności pod kątem wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy. Jest to zazwyczaj jeden z kolejnych, po rozmowie kwalifikacyjnej, etapów rekrutacji. Do tego etapu zapraszanych jest zazwyczaj 6-8 kandydatów, a AC trwa zazwyczaj 1-2 dni i składa się z różnych zadań. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Jakich zadań się spodziewać? Np.:
prezentacja - w ramach tego zadania kandydat w oparciu o wcześniej podane instrukcje przygotowuje analizę pewnego materiału, a następnie przedstawia ją w formie prezentacji ustnej lub pisemnej. 
technika koszyka - technika polega na przedstawieniu kandydatowi zbioru spraw typowych na danym stanowisku: notatek ze spotkań, raportów, podań a następnie na obserwacji jego sposobu poradzenia sobie z nimi. 
wywiad symulowany - uczestnik postawiony jest w konkretnej sytuacji zawodowej, w której musi rozwiązać określony problem zawodowy. Czasami zdarza się, że takie testy są zorganizowane w taki sposób, że kandydat nie zdaje sobie do końca sprawy z faktu, że bierze udział tylko, lub aż w teście. 

miejcie zatem oczy i uszy dookoła głowy, bo potencjalny pracodawca czyha ...